Je možná změna insolvenčního správce?

Je možná změna insolvenčního správce?

Většina insolvenčních správců dělají svou práci dobře a jsou dlužníkovi oporou a dobrým průvodcem v insolvenčním řízení. Pokud je dlužníkovi přidělen ochotný a spolehlivý insolvenční správce, má dlužník vyhráno. V naší praxi se však setkáváme i s případy, kdy jsou dlužníci se svým insolvenčním správcem nespokojeni. Nejčastějším důvodem je špatná (nulová) komunikace, neplnění si svých povinností apod.  Naši klienti se na nás potom obracejí s dotazem, zda je možné takového nevyhovujícího insolvenčního správce vyměnit.

V dnešním příspěvku si tedy objasníme, za jakých okolností může být insolvenční správce ze své funkce odvolán.

 

Insolvenční zákon  uvádí v zásadě  tři situace, kdy lze provést změnu insolvenčního správce:

 

  1. Nejčastější způsob změny insolvenčního správce je změna na základě usnesení první schůze věřitelů. Soudem ustanovený správce je odvolán z funkce a věřitelé si ustanoví nového správce, obvykle správce, se kterým má ten který věřitel dobrou zkušenost. Insolvenční soud pak nového insolvenčního správce ve funkci potvrdí nebo nikoliv. Pokud se soud rozhodne správce nepotvrdit, musí své rozhodnutí zdůvodnit. Nejčastějším důvodem jeho nepotvrzení bývá vyloučení z insolvenčního řízení z důvodu pochyb o správcově nepodjatosti.
  2. K odvolání insolvenčního správce dále může dojít z důvodu, kdy došlo k zániku oprávnění vykonávat činnost insolvenčního správce, nebo tato činnost byla správci pozastavena .
  3. Ke změně insolvenčního správce může také dojít v případě, že si správce neplní řádně své povinnosti, nepostupuje při výkonu funkce s náležitou odbornou péčí, nebo závažně porušil povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem. Návrh na zproštění funkce insolvenčního správce může v takovém případě podat jak věřitelský orgán, tak sám dlužník. Odvolá-li insolvenční soud správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolaný správce má povinnost k nezbytné součinnosti s novým insolvenčním správcem v rámci předání případu.
Podobné příspěvky
0 Komentáře

Přidejte komentář