Faq

Běžné problémy

Nejčastější dotazy

 
Co všechno si musím na schůzku s advokátem přinést?

K insolvenčnímu návrhu je nutné přiložit tzv. seznam závazků. Z toho důvodů je nutné, abychom měli k dispozici podklady k Vašim závazkům (smlouvy, upomínky, exekuční příkazy aj.). Vezměte je prosím sebou na bezplatnou konzultaci k zhodnocení Vaší situace.

Co se děje po podání návrhu na soud?

Soud je povinen neodkladně po podání návrhu zahájit potřebné kroky směřující ke konečnému rozhodnutí. Během 15 dnů soud většinou rozhodne o tom, zda se oddlužení povolí či nikoliv. Dále pak bude soud řešit schválení oddlužení. Pokud soud rozhodne, že se nacházíte v úpadku, a všechny ostatní náležitosti jsou v pořádku, povolí Vaše oddlužení.

Co následuje poté, co soud o oddlužení rozhodne?

Po schválení oddlužení jste povinni dodržovat podmínky uvedené v insolvenčním zákoně a v usnesení o schválení oddlužení. Ty Vám budou vysvětleny našimi specialisty tak, aby celé oddlužení proběhlo bez komplikací.

Mohu podat návrh na povolení oddlužení i v případě, že nyní nejsem schopen ze svého příjmu uhradit svým věřitelům více než 30% jejich pohledávek?

Můžete, a to za předpokladu uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouvou se zaváže účastník (dárce) platit po dobu trvání insolvenčního řízení vyměřený peněžitý důchodu. Součet příjmu dlužníka a výše poskytnutého daru musí dát celkově takovou částku, ze které dlužník prokáže, že je schopen za dobu 5 let při povolení oddlužení formou splátkového kalendáře uhradit minimálně 30% ze svých celkových dluhů a náklady na insolvenčního správce.

Podle čeho se vypočítá výše příjmu (životní minimum), která mi bude zůstávat v průběhu oddlužení? 

Výše Vašeho příjmu se odvíjí od počtu vyživovacích povinností a výše vaší čisté mzdy. Lze zjistit na oficiálních stránkách českého soudnictví.

 
Mohu se v průběhu oddlužení oženit/vdát?

Sňatek není překážkou v oddlužení.

Pracuji  jako OSVČ, mohu přesto podat návrh na oddlužení? Některé mé dluhy pocházejí z podnikání.

Dle novely insolvenčního zákona  je možné, za určitých podmínek, podat návrh na oddlužení i fyzickým osobám, které mají dluhy z podnikání.

Co se děje po podání návrhu na soud?

Soud je povinen neodkladně po podání návrhu zahájit potřebné kroky směřující ke konečnému rozhodnutí. Během 15 dnů soud většinou rozhodne o tom, zda se oddlužení povolí či nikoliv. Dále pak bude soud řešit schválení oddlužení. Pokud soud rozhodne, že se nacházíte v úpadku, a všechny ostatní náležitosti jsou v pořádku, povolí Vaše oddlužení.