Osobní bankrot

Novela insolvenčního zákona míří na podvodné oddlužovací společnosti

Koncem března roku 2016 schválila vláda novelu insolvenčního zákona, která se zaměřuje na problematické jevy insolvenčních řízení. Jedním ze záměrů je zvýšení míry ochrany před praktikami podvodných oddlužovacích společností. ,,…je to významná novela, která by měla výrazně zlepšit ochranu našich spoluobčanů, kteří usilují o oddlužení, před činností tzv. oddlužovacích agentur, které většinou ve skutečnosti pouze vylákají z lidí peníze…“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Read More

Je možná změna insolvenčního správce?

Většina insolvenčních správců dělají svou práci dobře a jsou dlužníkovi oporou a dobrým průvodcem v insolvenčním řízení. Pokud je dlužníkovi přidělen ochotný a spolehlivý insolvenční správce, má dlužník vyhráno. V naší praxi se však setkáváme i s případy, kdy jsou dlužníci se svým insolvenčním správcem nespokojeni. Nejčastějším důvodem je špatná (nulová) komunikace, neplnění si svých povinností apod.  Naši klienti se na nás potom obracejí s dotazem, zda je možné takového nevyhovujícího insolvenčního správce vyměnit.

Read More

Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení

V článku, zabývajícím se aktuálními změnami exekučního řádu bylo řečeno, že od 01.07.2015 musí věřitel zřídit zástavní právo, prostřednictvím vkladového řízení na katastru nemovitostí. Dnes se k tomuto tématu vrátíme a budeme se více věnovat problematice postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení.

Jak charakterizuje zajištěného věřitele zákon? Dle platného znění (tzv. revizní novely) insolvenčního zákona je

Read More

Společné oddlužení manželů

Novela insolvečního zákona přinesla od 1.1.2014 zásadní změnu při oddlužení manželů. Při splnění určitých podmínek mohou manželé podávat společně insolveční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. 

Read More

Bude dvojnásobný trest?

Může se stát, že se člověk dostane do opravdu nepříjemné situace. Řeší osobní bankrot a k tomu ještě má co do činění s trestním řízením.

Read More