Exekuce

Exekuční řízení - účastníci

Velmi často se na nás obracejí klienti, kteří mají problémy s exekucemi. Rozhodli jsme se, že tématu exekucí věnujeme pár příspěvků, sloužících k objasněním základních pojmů, které se v běžné mluvě často zaměňují. Vysvětlíme si jaká je podstata exekuce, co znamená pojem exekuční titul, kdo jsou účastníci řízení, kdo je exekutor a kdo vykonavatel, jakými způsoby lze exekuci vést a jak se proti ní bránit.

Read More

Kdo je vlastně exekutor, kdo vykonavatel a kdo zaměstnanec exekutora?

Kdo je vlastně exekutor, kdo vykonavatel a kdo zaměstnanec exekutora?

Velmi často se na nás obracejí klienti, kteří mají problémy s exekucemi. Rozhodli jsme se, že tématu exekucí věnujeme pár příspěvků, sloužících k objasněním základních pojmů, které se v běžné mluvě často zaměňují. Vysvětlíme si jaká je podstata exekuce, co znamená pojem ,,exekuční titul“, kdo jsou účastníci řízení, kdo je exekutor a kdo vykonavatel, jakými způsoby lze exekuci vést a jak se proti ní bránit.

 

Read More

Oddlužení Změny exekučního řádu, týkající se manželů

1.července 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 139/2015, a zároveň byly schváleny legislativní změny občanského soudního řádu a exekučního rádu, jejichž účinnost lze s největší pravděpodobností očekávat k 1.9.2015 nebo 1.10.2015.

Read More

Jedná se o chybu zákonodárce?

Novým občanským zákoníkem došlo k mnoha změnám a je třeba říci, že v mnoha oblastech i k zpřesnění právní úpravy. Tak tomu je například i u darování, které je v současné době upraveno v § 2055 - § 2078 občanského zákoníku. 

Read More

Oddlužení pod dohledem advokáta

V dnešní době existuje mnoho možností, jak zažádat o pomoc při vyhlášení osobního bankrotu. První možností je obrátit se na různé bezplatné poradny, kde dlužník dostane ty nejzákladnější informace.

Read More